PALVELUT

Taloushallinnon palvelut | Palkanlaskenta | Laskutus | Sihteeripalvelut

PYYDÄ TARJOUS

TALOUS- JA PALKKAHALLINTO PALVELUMME

JÄRKEVÄ ULKOISTUS TUO SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ

PALVELUIHIMMA KUULUVAT MM:

Palkanlaskenta

Zerityöehtosopimustenmukaan
Zräätälöitypalkanlaskenta
ZerityisalojenTES-tulkinta
Zpalkkakirjanpito
Zpalkkojenmaksatukset
Ztyösuhdeasiat
Zvakuutukset
Ztas-raportointi
Zvuosi-ilmoitukset
Zkuukausi-ilmoitukset

Sopimukset

Ztyösopimukset
Zvuokrasopimukset
Zyhteistyökumppanit
Zpalveluntarjoajat
Ztavarantoimittajat

Sihteeripalvelut

Zasiakirjat, kokouspöytäkirjat
Zkirjeenvaihto
Zpuhtaaksikirjoitukset
Ztallennukset
Zrekisterit
Zasiakaspalvelu

Laskutus

Zsis. asiakasrekisterin ylläpito
Zlaskutus tuntilistoilta tai sop. mukaan
Zmyyntireskontra
Zperintä

Laskujen maksu:

Zlaskujen hyväksyttäminen
Z laskujen maksatus

Markkinointi

Zmarkkinoinnin suunnittelu
Zmainosmateriaalin suunnittelu
Zyhteistyökumppanit (printti + web)
Zuusasiakaskontaktointi

Maahantuonti

Z yhteydet päämiehiin
Zostotilausten ja laskujen käsittely
Zlogistiikka

Yrityksen web-sivut

Znettisivujen ulkoasun suunnittelu ja tekstit
Zpäivitykset

Raportoinnit

Zverotili
Zsähköiset ilmoitukset
Zalv- ja tas-raportoinnit
Zrakennusalojen raportointi -> RALA, Tilaajavastuu, veronumeroiden rekistereiden ylläpito ym.
Ztyömaiden urakka-ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus verohallinnolle voimaan 1.7.2014
Zelintarvikealojen raportoinnit, juomapakkaus-, makeis-/virvoitusjuoma- ja alkoholiverojen laskenta ja ilmoitukset..

Alustavat kirjanpitotoimet

Zkirjanpitomateriaalin valmistelu tiliöintiä ja kk-ajoja varten
Ztiliotetarkistukset
Zkassakirja
Zpalkkojen koonti-ilmoitukset

Kilpailutukset ja hintavertailu

Zmm. tietotekniikka, puhelinliikenne, vakuutukset, kuljetukset, tavarantoimittajat

Postinkäsittely

Zsop. mukaan yrityksen kaiken postin vastaanotto ja käsittely

PYYDÄ TARJOUS